4C’s – Kreatywność

Creativity – Kreatywność. Dostęp do własnych, nieograniczonych zasobów pozwalających na swobodne i twórcze działanie