Konferencja “Edukacja w Akcji: KreAktywna szkoła”

Od edukacji przemysłowej do edukacji Agile