Przygotowanie uczniów XXI wieku do życia w globalnym społeczeństwie

An Educator’s Guide to the “Four Cs” czyli przygotowanie uczniów XXI wieku do życia w globalnym społeczeństwie – Przewodnik dla nauczycieli

“Using the ‘Four Cs’ to engage students is imperative. As educators prepare students for this new global society, teaching the core content subjects—math, social studies, the arts—must be enhanced by incorporating critical thinking, communication, collaboration, and creativity. We need new tools to support classroom teachers and education support professionals in their profession, even as they implement new strategies in their classrooms.”

~John Stocks

NEA to amerykańskie stowarzyszenie edukacyjne wiodące prym w ruchu na rzecz edukacji 21 wieku w USA,  członkowie jednogłośnie uzgodnili najważniejsze umiejętności, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w metodach nauczania to tzw. 4Cs – critical thinking, communication, collaboration, i creativity.

Jak korzystać z  wartości Four Cs of 21st century learning w naszych szkołach?

eduScrum nadciąga z pomocą 🙂