eduScrum – aktywny proces edukacyjny oparty na współpracy

Prosty i przejrzysty proces zawarty w 6 praktykach dających skuteczność i poczucie bezpieczeństwa nauczycielom i uczniom:
– tworzenie zespołu (Team Formation),
– planowanie działania (Sprint Planning),
– wspólne uzgodnienia (Standup),
– przegląd działania (Sprint Review),
– wgląd w działanie (Retrospective),
– osobiste wnioski (Personal Reflection).

eduScrum to innowacyjny sposób nauczania, zestaw działań dających uczniom możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, z uwzględnieniem ich potrzeb i tempa pracy, jednocześnie dający nauczycielowi poczucie bezpieczeństwa w aspekcie realizacji podstawy programowej oraz osiągania zadowalających wyników. To kultura współpracy i otwartości, dająca swobodę uczniowi w podejmowaniu decyzji, ucząca go odpowiedzialności za proces uczenia się, odpowiadająca na współczesne potrzeby uczniów, osób żyjących w świecie innowacji i cyfryzacji od początku swojego życia. To wreszcie wspaniałe miejsce dla wszystkich tych nauczycieli, którzy pragną zmiany w edukacji, uwzględniających neurobiologiczne podstawy uczenia się, dbający o relacje i własny rozwój.