eduScrum w szkole

Czy jest możliwe by świat edukacji mógł czerpać z doświadczeń świata biznesu? Czy w epoce wiedzy nauczanie ex cathedra jest nadal skuteczne?

Zwinne organizacje

W organizacjach, Scrum (ramy działania, zbiór reguł, których źródłem jest m.in. podejście Agile i Lean) koncentruje się na tym, by deweloperzy wspólnie, produktywnie i w przyjemny sposób pracowali nad wytwarzanym produktem i jego ulepszaniu, dzięki otrzymywaniu szybkiej informacji zwrotnej. Scrum to również narzędzie, które ukazuje problemy jak i możliwości zespołów oraz organizacji.
Filarami Scrum są Przejrzystość (Transparency) – Obserwacja (Inspect) – Usprawnienie (Adapt), wspierane przez wartości Skupienie – Zaangażowanie – Otwartość – Szacunek – Odwaga.
Zaufanie zaś jest fundamentem Scrum, jak i eduScrum.

Zwinne szkoły

Uczę się szybciej niż inni – mówi Jansen, uczeń klasy, w której wykorzystywany jest eduScrum – A pracując razem, poprawiasz się, stajesz się lepszy. Uczę się lepiej objaśniając materiał innym.

eduScrum do świata edukacji został zaproszony przez wieloletniego nauczyciela chemii i fizyki z Holandii, Willego Wijnands, który zainspirowany narzędziami Scrum na całym świecie, zaimplementował ją na swoich zajęciach. Społeczności szkolnej przyniosło to nowe doświadczenia i rezultaty, zamykające się w słowie uczenie się: współpracy, siebie i danego przedmiotu.

Lubię pracować w ten sposób, masz autonomię w samodzielnej pracy i nauce. Z niewielką pomocą nauczyciela, który podaje dokładną ilość informacji, które musisz mieć – mówi uczeń szkoły w Ashram w Holandii.

eduScrum w praktyce

W praktyce nauczyciel w sposób jasny i zrozumiały dla uczniów przedstawia im, jakie ma oczekiwania, poprzez cele zawarte w programie, uczniowie sami w grupie oraz indywidualnie sprawdzają, jakie są ich postępy, czego potrzebują do lepszego uczenia się, a co jest im zbędne na danym etapie oraz co im przeszkadza. Proces zawarty jest w sześciu praktykach: tworzenie zespołu (Team Formation), planowanie działania (Sprint Planning), wspólne uzgodnienia (Standup), przegląd działania (Sprint Review), wgląd w działanie (Retrospective), osobiste wnioski (Personal Reflection).

Uczniowie sami określają po czym poznają, że osiągnęli już cel (Definition of Doing) oraz, co jest im potrzebne do tego, by skutecznie się uczyć (Definition of Fun). Nauczyciel jest facylitatorem procesu, wspiera swoich uczniów, przestaje być osobą, która przekazuje wiedzę, jest partnerem dla ucznia w jej poszukiwaniu. Przedstawia uczniom cel oraz wyznacza kryteria akceptacji (Celebration Criteria).

Cały proces uczy skutecznej komunikacji, odpowiedzialności za proces uczenia się, jednocześnie dając uczniom poczucie wartości i dostęp do ich niewyczerpanych zasobów oraz kreatywności.

eduScrum jest wspaniałym narzędziem do pracy z uczniami w każdym wieku, im szybciej tym lepiej oczywiście, łączy i tak już ze sobą powiązane światy IT i edukacji, daje nauczycielowi i uczniom dużo wolności, z uważnością na realizowanie programu, jest spójny ze światem uczniów, bo to oni sami szukają, jak uczyć się najlepiej, ale przede wszystkim jest narzędziem do budowania zaufania do siebie i do otaczającego nas świata.


Willy Wijnands oraz wielu innych nauczycieli w Europie i poza nią, zauważyli, jak wiele eduScrum wniósł do ich praktyki, pozwolił zminimalizować czas poświęcony na realizowanie podstawy programowej, wprowadził nową kulturę komunikacji do szkoły, ograniczył czas poświęcony na prace domowe, których nie zadaje już nauczyciel, tylko sam uczeń, jeśli czuje, że jest mu potrzebna.

    • Z eduScrum uczniowie pracują razem w energiczny, skoncentrowany na cel, efektywny i wydajny sposób.
    • Z eduScrum uczniowie rozbudzają w sobie chęć bycia nieocenionym członkiem zespołu.
    • eduScrum utrwala nastawienie dążące do stałej poprawy.
    • eduScrm to model dla współtworzenia procesu uczenia się i wspierania w tej nauce.

 Z radością podzielimy z Wami nasz entuzjazm!