eduScrum – zobacz co oferujemy

Podstawą wartości eduScrum są autonomia i samoorganizacja zespołów. Uczniowie sami decydują w jaki sposób realizować będą cele przedstawione przez nauczyciela. Idea zaczerpnięta jest ze świata IT, gdzie Scrum jest formą zmiany w podejściu do zarządzania projektami na podejście skoncentrowane na produkcie i ludziach go zamawiających i tworzących, który wprowadza w środowisko biznesowe wartości takie jak zaangażowanie, odwaga, skupienie, otwartość i szacunek.

Program warsztatów opracowany został przez Willy Wijnandsa, autora narzędzia eduScrum, które objęte jest prawami autorskimi.

Marzenie jednego nauczyciela stało się inspiracją dla wielu innych na całym świecie.

Cel warsztatów

Celem szkolenia jest poznanie i doświadczenie narzędzia eduScrum służącego do wspierania zespołów uczniów lub studentów w osiąganiu wspólnego celu edukacyjnego lub innego, poprzez wspieranie skutecznej komunikacji oraz współpracy w zespole. Narzędzie eduScrum buduje przestrzeń do kreatywnego i krytycznego myślenia, odpowiedzialności, samoorganizacji oraz budowania poczucia własnej wartości i pewności siebie.

 • poznanie i doświadczenie narzędzia eduScrum, służącego do wspierania zespołów uczniów lub studentów w realizacji wspólnych zadań,
 • zdobycie narzędzi i kompetencji do wspierania skutecznej komunikacji oraz współpracy w zespole,
 • zdobycie narzędzi do budowania u siebie i uczniów nawyków kreatywnego i krytycznego myślenia, odpowiedzialności, samoorganizacji oraz poczucia własnej wartości i pewności siebie,
 • pokazanie sposobów, dzięki którym uczenie się może być skuteczne i pełne radości.

Dla kogo?

Warsztaty organizowane są dla nauczycieli szkolnych oraz akademickich i wszystkich tych, którzy pracują na rzecz edukacji w szerokim ujęciu. Grupa warsztatowa może liczyć maksymalnie do 20 osób.

Nie jest potrzebne wcześniejsze doświadczenie w Agile i Scrum.

W programie:

 • Co to jest eduScrum – geneza powstania metodyki.
 • Zapoznanie się z elementami metodyki eduScrum.
 • Doświadczenie eduScrum w praktyce.
 • Uczestnicy warsztatów zapoznają się w szczególności z konceptami:
  • definicji radości z uczenia się i ustaleń grupowych,
  • kompetencji XXI wieku,
  • transparentności i zaufania,
  • tworzenia zespołu- badania kompetencji,
  • budowania świadomości zasobów zespołu,
  • iteracji i ich znaczenia,
  • oporu oraz metod pracy z nim,
  • wizualizacji i monitoringu pracy nad projektem,
  • kryteriów akceptacji,
  • definiowania celu oraz kryteriów, po których zespół pozna, że cel został osiągnięty,
  • nadawania wagi działaniom- układanie priorytetów,
  • facylitowania trudności powstających w zespole,
  • roli „Product Ownera” oraz „Scrum Mastera”,
  • samoorganizacji,
  • retrospektywy (analizy podjętych działań) oraz wprowadzania zmian i usprawnień,
  • kaizen – czyli metody stawiania małych kroków,
  • budowania kultury opartej na zasadzie wygrany-wygrany.

Formuła szkolenia

Szkolenie trwa dwa dni po 8 godzin każdy i prowadzone jest w języku polskim przez dwie jedyne w Polsce licencjonowane eduScrum trenerki, Martę Orbitowską i Paulinę Orbitowską-Fernandez.
Szkolenie ma formułę aktywną, uczestnicy dzieleni są na zespołu, w których doświadczają procesu eduScrum realizując projekt edukacyjny.
Każdy z uczestników otrzymuje międzynarodowy certyfikat eduScrum Mastera.

Ceny i organizacja warsztatów

Ceny uzależnione są od formy warsztatów:

 • otwarte: sprawdź cenę, termin i miejsce najbliższych warsztatów (2-dniowe warsztaty kończące się międzynarodowym certyfikatem eduScrum Mastera, materiały)
 • in-house: 10 000 pln (2-dniowe warsztaty kończące się międzynarodowym certyfikatem eduScrum Mastera, materiały), cena nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu i noclegu