Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Konferencja Agile Education

22 października 09:00 - 23 października 17:00

PLN149 – PLN199

Zapraszamy na pierwszą edycję wydarzenia Konferencja Agile Education.

Zapisz się

Poruszymy tematy dotyczące zmian w edukacji, nie tylko potrzebnych, ale koniecznych.

Zależy nam na tym, aby uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół w Polsce mieli możliwość rozwijania kompetencji w zakresie zwinnej organizacji procesu uczenia i zwinnego zarządzania szkołą.

Czekają na Was ciekawe wykłady ekspertów zwinności i ekspertów edukacji, interaktywne webinary.
Podczas debaty oksfordzkiej, debatować będą młodzi ludzie – przeciwnicy oraz obrońcy tezy, że szkoła potrzebuje zwinności (agile).

Zapisz się

Zaprosiliśmy wspaniałych prelegentów, ekspertów zwinności i ekspertów edukacji

Gunther Verheyen

Gunther Verheyen nazywa siebie niezależnym Scrum Caretakerem w podróży humanizowania miejsc pracy za pomocą Scrum. Zaczął praktykować Scrum w 2003 roku, pracował z różnymi zespołami i organizacjami, opublikował dwie najlepiej sprzedające się książki o Scrumie i nawiązał współpracę z Kenem Schwaberem (współtwórcą Scrum).

Jest współtwórcą Agility Path, EBM (Evidence-Based Management) oraz frameworka Nexus dla Scaled Professional Scrum. Od 2016 roku Gunther kontynuuje swoją podróż humanizowania miejsca pracy jako niezależny Scrum Caretaker – pisarz, trener i mówca.

Willy Wijnands

Willy Wijnands, twórca i założyciel eduScrum® oraz pełen pasji nauczyciel chemii i nauk Willy Wijnands, twórca i założyciel eduScrum® oraz pełen pasji nauczyciel chemii i nauk ścisłych od 1976 roku. Jest współzałożycielem globalnej inicjatywy Agile in Education. „Nie chodzi o zwinność, ale o bycie zwinnym”, jak mówi Willy. We wszystkich swoich zajęciach i projektach, niezależnie od tematu, używa eduScrum i zwinnego sposobu myślenia z uczniami i trenerami na całym świecie.

Napisał i współtworzył kilka książek na temat agility i eduScrum (przewodnik eduScrum, Agile and Lean Concepts for Teaching and Learning oraz Scrum in Actie). Wierzy, że poprzez współpracę możemy wzmocnić się nawzajem. Wspólnie współtworzymy projekty i produkty, które zmieniają uczniów w osoby uczące się przez całe życie i liderów jutra.

Od 2011 roku Willy przeszkolił z eduScrum ponad 1500 nauczycieli w 40 krajach i pracował z ponad 2000 własnymi uczniami. Wykorzystuje eduScrum i sposób myślenia Agile we wszystkich swoich zajęciach, przedmiotach i projektach.

dr hab. prof. UJ Grzegorz Mazurkiewicz

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji Instytutu Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierował różnymi projektami edukacyjnymi dotyczącymi ewaluacji szkół, kształcenia i doskonalenia przywódców edukacyjnych, jakości procesu nauczania i uczenia się, wyrównywania szans, edukacji interkulturowej, zarządzania placówkami edukacyjnymi, wspierania samorządów lokalnych w tworzeniu polityki oświatowej, badania jakości pracy instytucji oświatowych, tworzenia systemów zapewniania jakości czy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Brał udział, w roli badacza i eksperta, w projektach międzynarodowych w zakresie kształcenia dorosłych, decentralizacji systemów zarządzania, ewaluacji w oświacie, aktywnych metod nauczania.

dr hab. prof. UW Marlena Plebańska

Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizująca się w zarządzaniu wiedzą oraz  e-learning i Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji  popularno – naukowych z zakresu e-edukacji. Koordynator programu zarządzania projektami GAC w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Od 20 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań e-learningowych oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach pozarządowych. Aktywny trener i wykładowca. Pracownik naukowy AFiB Vistula, UW. Autorka pierwszej w Polsce książki o tematyce STEAM- „STEAM-owe Lekcje” oraz książki poświęconej twórczej pracy projektowej w przedszkolu „STEAM-owe Przedszkole”.

Organizatorzy również poprowadzą ciekawe wykłady i interaktywne webinary

Marta Orbitowska

Certyfikowana trenerka eduScrum, Scrum Master, entuzjastka Agile i transformatorka tradycyjnego (taylorowskiego) podejścia do zarządzania na podejście zwinne, ukierunkowane na interakcje międzyludzkie, na produkt, jego jakość i wartość dla klienta.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży komercyjnej i w koordynowaniu pracy zespołów projektowych prowadzonych klasycznymi i zwinnymi metodami (Agile) oraz doświadczenie we wdrażaniu eduScrum w szkołach.

Justyna Cholewińska
Justyna Cholewińska

Autorka adaptacji metodyki scrum do zarządzania szkołą.  Dyrektor zwinnie zarządzanych placówek, Product Owner i Scrum Master w zwinnych zespołach nauczycieli.

Coach indywidualny i zespołowy, trener biznesu, trener zwinnej zmiany, wspomagający dyrektorów w zwinnym zarządzaniu  i organizacji współpracy nauczycieli w zwinnych zespołach scrumowych. Propagatorka zwinnych metodyk w środowisku oświatowym. Członkini zarządu Fundacji Szkoła Bez Ocen, inicjatorka stworzenia Instytutu Zwinnej Edukacji.

Paulina Orbitowska-Fernandez

Od dziecka marzy o świecie, w którym jest miejsce na współpracę opartą na dialogu, empatyczną komunikację, kreatywne i krytyczne myślenie . Jej ścieżka akademicka i zawodowa rysowana jest tym marzeniem.

Jest certyfikowaną trenerką NVC ( ang. Nonviolent Communication, pol. Porozumienia bez Przemocy), coachem, mediatorką, nauczycielką akademicką, nauczycielką języka angielskiego i hiszpańskiego, byłą dyrektorką prywatnej szkoły podstawowej, promotorką idei zwinnych metod zarządzania projektami w edukacji w Polsce, certyfikowaną trenerką eduScrum.

Prowadzi warsztaty, wykłady oraz szkolenia z zakresu empatycznej komunikacji w domu, w szkole i pracy oraz narzędzia eduScrum www.eduscrum.info. Prowadzi zajęcia z komunikacji międzykulturowej w Ośrodku Studiów Amerykańskich, na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi sesje dla klientów indywidualnych. Więcej o Paulinie na stronie www.paulinaorbitowska.pl

Jest współautorką książki „Empatia zmienia nas, szkołę, świat. Scenariusze zajęć Porozumienia bez Przemocy dla nauczycieli.”

Jarosław Durszewicz
Jarosław Durszewicz

Prezes Fundacji Szkoła Bez Ocen, Instytut Zwinnej Edukacji. Wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Trener w projekcie Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński, ekspert i trener w projekcie Przywództwo i zarządzanie w edukacji – przygotowanie i wprowadzenie krajowego systemu kształcenia, doskonalenia i wsparcia dyrektorów szkół.

Ekspert prawa oświatowego, edukator, certyfikowany trener zwinnej edukacji. Propagator metod uczących myślenia, oparcia edukacji o motywację wewnętrzną oraz wzmocnienia kompetencji dyrektorów szkół w zarządzaniu szkołą i nauczycieli w organizacji procesu uczenia się uczniów.

Zapisz się 

Szczegóły

Start:
22 października 09:00
Koniec:
23 października 17:00
Koszt:
PLN149 – PLN199
https://zwinnaedukacja.pl/agile-education/

Miejsce

zdalnie

Organizator

eduScrum Polska
Adres e-mail:
kontakt@eduscrum.info