4C’s – Komunikacja

Communication – Komunikacja. Otwarte komunikaty, oparte o obserwacje, nastawione na czytelny feedback, pozbawione subiektywnej oceny