O nas

Wszelkie pytania kieruj na adres:
 
Zespół eduScrum Polska
Trenerki eduScrum
Marta Orbitowska, Paulina Orbitowska-Fernandez,
Danuta Idzikowska, Paulina Jarzyna
 

Willy Wijnands – inicjator i twórca eduScrum, inicjator i współtwórca Lightschools, nauczyciel-pasjonat chemii i fizyki w Ashram College w Alphen aan de Rijn i trener Aikido. Współtwórca światowej inicjatywy „Agile in Education” i współautor „Agile and Lean Concepts for Teaching and Learning”. 

Paulina Orbitowska-Fernandez– jest politologiem, nauczycielem języka angielskiego, pełniła funkcję wicedyrektora oraz dyrektora szkoły.  Z licznych podróży, nauk społecznych oraz edukacji czerpie wiedzę i inspirację do tego by być liderem zmiany w oświacie. eduScrum jest dla niej połączeniem wiary w nieograniczone zasoby dzieci i młodzieży, w ich chęć i możliwości aktywnej współpracy opartej na szacunku i empatii z efektywnością zawartą w Scrum. Dzieci i młodzież są dla niej niegasnącym źródłem inspiracji, radości i poczucia sprawczości. Wierzy, że to, co dostaną na początku swojego życia od rodziców i nauczycieli jest ich zasobem na zawsze. W latach 2004-2010 pracowała na uniwersytecie oraz w szkołach w Meksyku. Od roku 2010 mieszka w Warszawie. Studiowała na Uniwersytecie Szczecińskim oraz na Uniwersytecie w Salamance, w Hiszpanii. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu Polityki i zarządzania oświatą, na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe liderów oświaty, organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, na Collegium Civitas oraz studia podyplomowe z Porozumienia Bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga również na Collegium Civitas. Wierzy, że społeczne zmiany, w tym w świecie edukacji, można oprzeć o uważność oraz empatię, które otwierają drogę do efektywnej komunikacji i współpracy. Jest zwolennikiem zasady „Connection before correction” i ciężko pracuje, aby stała się ona  jej codzienną praktyką.

Marta Orbitowska – certyfikowana trenerka eduScrum, Scrum Master, entuzjastka Agile i transformatorka tradycyjnego (taylorowskiego) podejścia do zarządzania zespołami na podejście zwinne, ukierunkowane na interakcje międzyludzkie, na produkt, jego jakość i wartość dla klienta. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży IT i w koordynowaniu pracy zespołów projektowych prowadzonych klasycznymi i zwinnymi metodami (Agile).

Danuta Idzikowska – jest nauczycielką z kilkunastoletnim doświadczeniem, naucza
języka angielskiego i geografii w oddziałach dwujęzycznych. Trenerka eduScrum. Brała udział w zakładaniu
klas dwujęzycznych w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w
Gliniance, a następnie koordynowała ich pracę. Była również odpowiedzialna za
międzynarodowe projekty Comenius i Erasmus+ dla uczniów i nauczycieli.
Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego, a dodatkowo studia podyplomowe z Zarządzania
Oświatą w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
W poszukiwaniu nowoczesnych metod współpracy brała udział w kursie Pilgrims
„How to be a teacher trainer?”, który odbył się w Wielkiej Brytanii.
Widzi potrzebę zmian w edukacji i od kilku lat wdraża eduScrum w codziennej
praktyce z uczniami.

Paulina Jarzyna – Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Pedagogiki Przedszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. Od kilkunastu lat pracuje z Dziećmi na młodszych/niższych etapach edukacji. Obecnie nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Trenerka eduScrum. Prowadzi spotkania i szkolenia z zakresu: planu daltońskiego, komunikacji (języka emocji), budowania zespołu, i szeroko rozumianej współpracy. Jej praca z Dziećmi i Rodzicami ukierunkowana jest na budowanie relacji w atmosferze akceptacji, jasności i wzajemnego zaufania. Sama dużą satysfakcję i radość czerpie ze współpracy z innymi, a także doskonalenia siebie i społeczności. Dąży do przekazywania najmłodszym rzetelnych informacji, propagowania nowoczesnej edukacji na miarę XXI wieku i efektywnej współpracy z wykorzystaniem zwinnych narzędzi.