o SCRUM i jak to działa w świecie IT

Co to jest Agile?

To nie metodologia, to mindset, sposób myślenia i działania.

Charakteryzuje się stałą współpracą z klientem, dlatego też ramy projektu nie są ściśle określone, a sam projekt podzielony jest na mniejsze części tzw. funkcjonalności (iteracje). Zespoły Agile dodatkowo często dokonują zmian i korekt w nawiązaniu do wymogów i oceny klienta, uwagę skupiając głównie na pracy nad powierzonym zadaniem.Szybkie dostosowanie się i otwartość na zmiany w projekcie jest podstawą metodologii Agile. Nie wyróżnia się oddzielnie wyodrębnionej fazy projektowania jak w tradycyjnym zarządzaniu projektami. Dynamiczne otoczenie jak i zmieniające się wymagania klienta wymagają krótkoterminowego planowania i zaangażowania całego zespołu projektowego od którego oczekiwane jest duże zdyscyplinowanie i umiejętność współdziałania, z powodu braku jednoznacznego określenia struktury organizacyjnej. Kierownik projektu zaś pełni rolę mentora. Zespoły są ograniczone jedynie do kilku-kilkunastu osób i ich charakterystycznymi cechami są elastyczność, duży poziom kooperacji oraz znaczna efektywność. [Kozłowski R., (2010), s.18-20]

Indywidualizm to kolejny aspekt wyróżniający się w metodach zwinnych.

Ruch Agile poszukuje zwinnych alternatyw do tradycyjnego zarządzania projektami (sekwencyjno-kaskadowego jak PRINCE2). Zwinne podejście pomaga zespołom reagować na nieprzewidywalność przez przyrostowe, iteracyjne wytwarzanie oprogramowania i empiryczną informację zwrotną.

Agile nie jest celem samym w sobie, jest jedynie środkiem do celu, co sprawia, że z powodzeniem można ich używać tam, gdzie liczy się efektywna współpraca, dostarczanie wartościowych rozwiązań, zadowolenie odbiorcy i umiejętność szybkiej adaptacji zmian.

Podejście to zostało opisane czterema wartościami wspartymi dwunastoma zasadami.

Co to jest Scrum?

Scrum jest najbardziej popularnym sposobem wdrażania podejścia Agile przez jego prostotę i elastyczność. Scrum akcentuje empiryczną kontrolę procesu, samo-zarządzanie zespołów, i dążenie, by budować poprawnie przetestowany przyrost produktu w krótkich iteracjach. Empiryczna kontrola procesu opiera się na trzech filarach: przejrzystości, inspekcji i adaptacji.
Scrum ma tylko trzy role: Właściciel Produktu (Produkt Owner), Zespół Deweloperski (DevTeam) i Scrum Master. Opisane są one dokładnie w przyjazny sposób w Ilustrowanym przewodniku po Scrumie. Odpowiedzialności ról tradycyjnego podejścia zarządzania projektami zostały rozdzielone dokładnie między te role. Scrum zakłada 4 zdarzenia w trakcie trwania iteracji, które mają bezpośredni wpływ na ciągłe udoskonalanie (Sprawdź i Dostosuj): Planowanie Sprintu, Codzienny Scrum, Przegląd Sprintu oraz Retrospektywa Sprintu. Efektem pracy wg tych ram są trzy artefakty: Backlog Produktu, Backlog Sprintu oraz Przyrost – również dokładnie opisane w Przewodniku po Scrumie.

Elementy SCRUMa

Tablica SCRUMowa prezentująca postęp pracy nad elementami produktu