4C’s – Krytyczne myślenie

Critical Thinking – Krytyczne myślenie. Prowadzące do poszukiwania, weryfikacji źródeł, inspirujące do tworzenia i budowania poczucia wartości w każdym