4C’s – Współpraca

Collaboration- Współpraca. Środowisko, w którym panuje zasada win-win (wygrany-wygrany), gdzie błąd jest widziany, jako zasób, a nie przeszkoda do dalszego działania