Witamy w eduScrum!

Co kryje się za tym magicznym słowem?

eduScrum to innowacyjny sposób nauczania, zestaw działań dających uczniom możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, z uwzględnieniem ich potrzeb i tempa pracy, jednocześnie dający nauczycielowi poczucie bezpieczeństwa w

Zespół eduScrumowy planujący swój projekt.

aspekcie realizacji podstawy programowej oraz osiągania zadowalających wyników. To kultura współpracy i otwartości, dająca swobodę uczniowi w podejmowaniu decyzji, ucząca go odpowiedzialności za proces uczenia się, odpowiadająca na współczesne potrzeby uczniów, osób żyjących w świecie IT od początku swojego życia. To wreszcie wspaniałe miejsce dla wszystkich tych nauczycieli, którzy pragną zmiany w edukacji, uwzględniających neurobiologiczne podstawy uczenia się, dbający o relacje i własny rozwój.

 

 

Sekret eduScrum

Sekretem eduScrum jest ‘Ownership’, odczucie własności i odpowiedzialności.

Przewodnik eduScrum

Przewodnik eduScrum możesz pobrać tu.

eduScrum w 5 minut (Ignite Talk)

Kliknij, by wysłuchać Ignite Talk.
Kliknij, by przejrzeć Ignite Slides.

Zapraszamy do wysłuchania audycji “Od edukacji przemysłowej do edukacji Agile” prowadzonej przez Mikołaja Foksa – Polskie Radio Dzieciom

Zapraszamy do rozmowy o tym, jak to spotkał się świat edukacji ze światem informatyki prowadzonej przez Mariusza Chrapko