uczniowie

Z wizytą u twórcy eduScrum

Nasza obecność w Ashram Collage na lekcjach chemii prowadzonych przez Williego Wijnandsa dała nam możliwość przekrojowego spojrzenia na narzędzie jakim jest eduScrum. Kolejno brałyśmy udział w lekcjach, które usytuowane były w różnych momentach edukacyjnych i dzięki temu dały nam pełny obraz od wprowadzenia metody w klasie początkującej, poprzez lekcję frontalną nauczyciela i cząstkowy sprawdzian wiedzy w klasie doskonalącej swoje umiejętności, aż po zaawansowany poziom pracy samodzielnej zespołów w klasie, gdzie eduScrum używany jest trzeci rok(!).

Dobre wprowadzenie

Warto szczególnie zwrócić uwagę na konieczność dobrego wprowadzenia i zaprezentowania Uczniom, dlaczego będziemy realizować nauczanie przedmiotu eduScrumem. Daje im to poczucie jasności, transparentności i buduje podstawy do pracy na motywacją wewnętrzną do nauki Ucznia.

Rozmowa z uczennicą

Bardzo wartościowym punktem naszego pobytu, była rozmowa z Zuzanną (l. 13), pochodzącą z Polski i od czterech lat mieszkającą w Holandii. Według Zuzanny, eduScrum daje możliwość wykazania się Uczniowi i samodzielnego dochodzenia do wiedzy w właściwym dla niego czasie, a sama szkoła w Holandii ma zdecydowanie mniej podający charakter nauki niż szkoła polska.

Grupa zaawansowana

Duże wrażenie zrobiła na nas grupa zaawansowana, która niepostrzeżenie weszła do klasy, zajęła miejsca, wyjęła flipy, przystąpiła do StandUpu, a następnie i bez zbędnego tracenia czasu zajęła się nauką w grupach, gdzie każdy doskonale wiedział co należy robić. Nauczyciel został poproszony o pomoc w rozwiązaniu zadania/ reakcji chemicznej w jednej z grup, Gdy któraś z grup nie rozumiała czegoś i żaden z członków teamu nie znał odpowiedzi, na tablicy znajdowała się plansza, na której umieszczane były karteczki z wątpliwościami. Zdarzyło się, że powtarzały się one w kilku grupach, jest to więc sygnał dla nauczyciela od czego ma zacząć lekcję frontalną następnym razem. Uczniowie sami zadają pytania na temat tego, czego nie wiedzą, a nauczyciel nie traci czasu na mówienie o tym, co jest dla nich oczywiste.

Od tego roku w planie znalazły się tak zwane „Projects”, obejmujące dwie jednostki lekcyjne na tydzień, które również realizowane są eduScrumem.Ich założenie polega na podziale na pięć dziedzin, między innymi Creativity, Business, Technologies. Uczniowie na poziomie klas deklarują jedną z nich, a następnie przedstawiają własne pomysły na projekty. Odbywa się głosowanie i podział na zespoły. Następnie rozpoczyna się praca, którą facylituje nauczyciel. Teoria i doświadczenia zdobyte na lekcjach chemii, są wykorzystywane przez uczniów, do realizacji własnych pomysłów takich jak: musical, fabryka czekolady, salon fryzjerski połączony z kawiarnią, tworzenie koszulek dla szkolnej drużyny sportowej itp. Możliwy jest udział w mniejszym projekcie, który trwa sześć tygodni lub większym, trwającym dwanaście tygodni.

Komentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *