Warsztaty eduScrum

Dla kogo?

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli i wykładowców którym zależy na:

 • poznaniu innowacyjnych, skutecznych i ciekawych metod na prowadzenie lekcji w wersji stacjonarnej, on-line i hybrydowej,
 • zaufaniu, transparentności i stosowaniu naturalnych praw uczenia się,
 • tym, by uczniowie rozwijali kluczowe kompetencje, takie jak: współpraca, komunikacja, kreatywne i krytyczne myślenie,
 • prowadzeniu zajęć w sposób budujący zaangażowanie wśród uczniów/ studentów,
 • nauczeniu uczniów/studentów brania odpowiedzialności za zdobywanie wiedzy i dzielenia się nią.

Warsztat jest dedykowany dla każdego etapu nauczania oraz każdej formuły: stacjonarnej, zdalnej oraz hybrydowej.

Cel warsztatów

Celem warsztatu jest przekazanie w ręce nauczyciela nowoczesnej metody nauczania, zapewniającej świetne przyswojenie materiału, budującej poczucie własnej wartości, pewności siebie oraz uczącej efektywnej współpracy. Dokonamy tego poprzez poznanie i doświadczenie narzędzia eduScrum służącego do wspierania zespołów uczniów lub studentów w osiąganiu wspólnego celu edukacyjnego lub innego, poprzez rozwój skutecznej komunikacji oraz współpracy w zespole. eduScrum buduje przestrzeń do kreatywnego i krytycznego myślenia, odpowiedzialności, samoorganizacji oraz budowania poczucia własnej wartości i pewności siebie.

Tematyka szkolenia

Porządek szkolenia:
 1. Co to jest eduScrum – geneza powstania metody.
 2. Budowanie paradygmatu Agile oraz osadzenie go w środowisku szkolnym/akademickim.
 3. Zapoznanie się z elementami procesu eduScrum.
 4. Doświadczenie eduScrum w praktyce.
 5. Narzędzia wspierające pracę stacjonarną i online.
Uczestnicy warsztatu zapoznają się z konceptami:
 • ustalenia grupowe,
 • kompetencje 21 wieku,
 • transparentność i zaufanie
 • tworzenie zespołu- badanie kompetencji własnych,
 • budowanie świadomości zasobów własnych oraz innych,
 • iteracje i ich znaczenie,
 • opór i jak z nim pracować,
 • wizualizacja i monitoring pracy,
 • definiowanie celu oraz kryteriów, po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel
 • nadawanie wagi działaniom- układanie priorytetów,
 • facylitowanie trudności,
 • funkcje Product Ownera oraz eduScrum Mastera,
 • samoorganizacja,
 • refleksja i wprowadzanie zmian,
 • kaizen- osiąganie dużego celu stawiając małe kroki,
 • retrospektywa- analiza podjętych działań,
 • dawanie oraz przyjmowanie informacji zwrotnej,
 • czerpanie z błędów.

Czego się nauczysz:

 • Pozyskasz niezbędne umiejętności do prowadzenia nauki zdalnej za pomocą nowoczesnych narzędzi,
 • nauczysz się struktury pracy, która pozwoli Twoim uczniom uczyć się podstawy programowej w atmosferze współpracy (i zabawy)
 • zdobędziesz narzędzia do precyzyjnego formułowania wymagań (DOD, DOF),
 • poznasz techniki uczenia pracy grupowej, które będą mogły być stosowane przez Twoich uczniów z Twoim nadzorem lecz bez Twojego udziału,
 • będziesz w stanie stworzyć środowisko pracy dla Twoich uczniów, do którego bardzo chętnie będą wracać.

Certyfikat

Każdy z uczestników otrzymuje międzynarodowy certyfikat eduScrum Mastera oraz dostęp do platformy, gdzie odbywają się comiesięczne konsultacje praktyków eduScrum. Certyfikat uprawnia do stosowania i wdrożenia eduScruma w placówce.

Formuła szkolenia

Warsztaty obejmują 2 dni po 8 godzin. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim i ma formułę aktywną, uczestnicy dzieleni są na zespoły, w których doświadczają procesu eduScrum realizując projekt edukacyjny. Każdy z uczestników otrzymuje międzynarodowy certyfikat eduScrum Mastera oraz dostęp do platformy, gdzie odbywają się comiesięczne konsultacje praktyków eduScrum. Szkolenia odbywają się online lub stacjonarnie w Warszawie. Istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia z dojazdem do placówki (szkolenia dla Rady, kadr). Certyfikat uprawnia do stosowania i wdrożenia eduScruma w placówce.

Warsztaty stacjonarne odbywają się pod adresem:

SP im. Samuela Bogumiła Lindego
Jana Rosoła 10
02-786 Warszawa,  Polska

Terminy

Najbliższe szkolenia:

Stacjonarne

 
 • 16-17.09.2023 – wyprzedane

Online

 • 24-26.11.2023

24.11 od 16.00- 20.00, 25-26.11 10.00-15.00

Koszt warsztatów

Na cenę składają się:

 • 2-dniowe warsztaty kończące się międzynarodowym certyfikatem eduScrum Mastera (w przypadku formuły online godziny rozłożone na 2,5 dnia),
 • materiały w wersji papierowej i cyfrowej,
 • wsparcie we wdrażaniu eduScrum – darmowe, comiesięczne konsultacje z praktykami eduScrum online.
Regular

Dla nauczycieli [cena dotyczy 1 osoby]:

PLN 975.00

+ VAT [dotyczy osób i instytucji objętych VAT]

Early Bird

Jeśli zapłacisz najpóźniej 45 dni przed szkoleniem

PLN 899.00

+ VAT [dotyczy osób i instytucji objętych VAT]

We Dwoje Raźniej

Dla 2 i więcej osób z 1 placówki edukacyjnej:

minus 5%

Rabat naliczany od ceny regularnej lub Early Bird.

Jak się zapisać?

Formularz zapisu znajdziesz tutaj.

Możesz też napisać do nas na adres: kontakt@eduscrum.info

Informacje organizacyjne

Po otrzymaniu zgłoszenia, odeślemy na podany w zgłoszeniu adres e-mail „Potwierdzenie zgłoszenia” , które będzie zawierało potwierdzenie warunków cenowych, termin płatności oraz dane do przelewu.

Przesłanie „Potwierdzenie zgłoszenia” jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji miejsc.
Ze względu na formułę warsztatową liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób, o wpisie decyduje kolejność wpłat zaksięgowanych na koncie bankowym. Regulamin szkoleń jest dostępny tutaj.

Organizator

Zespół eduScrum Polska

Marzenie jednego nauczyciela stało się inspiracją dla wielu innych na całym świecie!